Društvo sudija Srbije je povodom dostavljanja ustavnih amandmana u proceduru pred Skupštinom Republike Srbije održalo raspravu o ustavnim garancijama nezavisnosti sudstva

Društvo sudija Srbije je 30. novembra 2018. u Beogradu održalo stručno savjetovanje o Nacrtu amandmana na Ustav od 15. oktobra 2018. godine. Na skupu je provjeravano da li predloženi amandmani pružaju veće garancije nezavisnosti sudstva i da li umanjuju politički utjecaj na sudove. Istovremeno je predstavljena publikacija “Svedočanstvo pripreme za promenu Ustava od 2006. godine” koja je u jednom tomu na engleskom i na srpskom jeziku donijela obuhvatnu dokumentaciju o  pripremama za promjenu ustava, o reakcijama na javnoj raspravi i o reakcijama stručne i međunarodne publike. Pod ovim linkom se može preuzeti publikacija na srpskom jeziku.

(objavljeno 03. 12. 2018)

Go to top