Centar za javno pravo se razumijeva kao mjesto javnopravnog diskursa o akutnim problemima koji prate ustavnopravnu konsolidaciju Bosne i Hercegovine i zemalja iz regiona, kao i njihovo približavanje evropskim integracijama. Centar je Fondacija koja je posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, u okviru Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi, osnovana prema bosanskohercegovačkom pravu.

Osnovni zadatak Centar vidi u uspostavljanju naučnih kriterija kao mjerila prema kojima se mora uobličavati javno pravo. U tom smislu se u okviru Centra, na nivou ekspertiza, analiziraju akutni javnopravni problemi. Radi se upravo o povezivanju naučnih standarda i teorije sa politikom i privredom, jer samo praksa koja se rukovodi priznatim teorijskim standardima može ponuditi rješenja i otvoriti perspektivne puteve za budućnost.

Centar za javno pravo nudi egzaktne stručne odgovore na pitanja organizacije državne vlasti i državne uprave, na pitanja sadržaja i primjene propisa Evropske unije i međunarodnopravnih standarda, na pitanja ustavotvorstva i tumačenja ustavnog prava kao i na sve srodne probleme parlamentarnog prava, izbornog prava, upravnog prava i prava evropskih integracija.

U našem fokusu su zemlje regije, BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija. Naši saradnici su priznati eksperti u navedenim područjima. Oni iznad svega kompetentno i ideološki neutralno rade na iznalaženju rješenja za uvođenje standarda pravne države, zaštite ljudskih prava, „dobre uprave“ i funkcionalnih ustavnih modela.

 

Ponude Centra za javno pravo

Centar nudi individualna i grupna savjetovanja, ekspertize i analitičku obradu odabranih javnopravnih problema. Naše aktivnosti se protežu na područje istraživačkog rada, na područje obrazovanja i na područje pravnih ekspertiza.

Područje istraživačkog rada obuhvata provođenje istraživačkih projekata, pripremu i publiciranje studija, kao i publiciranje manjih analiza. Centar je također u stanju da posredstvom raširene mreže saradnika posreduje kooperacione projekte između javnih institucija, javne uprave, pravosuđa i internacionalnih organizacija.

U području obrazovanja Centar nudi praktikantska mjesta i posreduje u iznalaženju praktikantskih mjesta kako bi studenti ili apsolventi obavili odgovarajući praktikum. Centar je osim toga u stanju da organizira različite forme poduke, seminare i treninge o izabranim javnopravnim tematima ili uz pratnju odgovarajućih programa.

U području pravnih ekspertiza centar posreduje i nudi stručne odgovore na sva pitanja koja ulaze u područje javnog prava. Naši saradnici su u stanju da na nivou njemačkog eskpertskog standarda pronađu utemeljene odgovore na sva pitanja iz područja javnopravnih disciplina i njihove praktične primjene.

 

Izdanja Centra za javno pravo

Biblioteka: Javno pravo

1. Jedan vrhovni sud za BiH? (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2011, ISBN 978-9958-1960-0-3

2. Sistem socijalne zaštite: BiH i regija, (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2012, ISBN 978-9958-1960-2-7

3. Ko bira sudije ustavnog suda? (uredio E. Šarčević, Hrsg), Sarajevo 2012, ISBN 978-9958-1960-4-1

4. Pravosuđe u medijima: Medijska manipulacija ili javna kontrola pravosuđa – slučaj Bosne i Hercegovine (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2012, ISBN 978-9958-1960-3-4

5. Državna imovina: Entitetsko ili državno vlasništvo? (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2012, ISBN 978-9958-1960-5-8

6. Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u Srbiji i zemljama regiona (uredili E. Šarčević/V. Petrov), Sarajevo 2013, ISBN 978-9958-1960-8-9

7. Upravni spor i organizacija upravnih sudova (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2013, ISBN 978-9958-1960-6-5

8. Notarijat i pravna država: bilans i perspektive notarijata Bosne i Hercegovine i Hrvatske (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2013, ISBN 978-9958-1960-7-2

9. Ko bira sudije redovnih sudova? Regionalni bilans teorije i prakse: BiH, Hrvatska i Srbija (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2014, ISBN 978-9958-1960-9-6

10. Pravni principi (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2014, ISBN 978-9958 0376-0-3

11. Reforma izbornog sistema u Srbiji (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2015, ISBN 978-9958-0376-2-7

12. Vjerski simboli u sudovima? (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2016, ISBN 978-9958-0376-4-1

13. Reviziona vlast u Srbiji. Proceduralni aspekti ustavnih promena (uredili E. Šarčević/D. Simović), Sarajevo 2017, ISBN 978-9958-0376-5-8

14. Ombudsmani za ljudska prava: Bilans jednog neuspjeha (uredio/Hrsg. E. Šarčević), Sarajevo 2017, ISBN 978-9958-0376-6-5

15. Parlamentarizam u Srbiji (uredili D. Simović/E. Šarčević), Sarajevo 2018, ISBN 978-9958-0376-7-2

16. Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije (uredili E. Šarčević/D. Simović), Sarajevo 2019, ISBN 978-9958-0376-9-6

17. Ustav Savezne Republike Njemačke (prevod E. Šarčević), Sarajevo 2019, ISBN 978-9958-0376-8-9

18. Bosanskohercegovački federalizam (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2020, ISBN 978-9926-8465-0-3

19. Govor mržnje na internetu i u elektronskim medijima (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2020, ISBN 978-9926-8465-1-0

20. Pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini. Reforma na čekanju (uredio E. Šarčević), Sarajevo 2020, ISBN 978-9926.8465-2-7

 

Biblioteka: Pravo i politika

1. Jürgen Habermas, Ogled o ustavu Evrope, Sarajevo 2011, ISBN 978-9958-1960-1-0

2. Sekularnost i religija: BiH i regija (uredili E. Šarčević/D. Bojić), Sarajevo 2015, ISBN 978-9958-0376-1-0

3. Tarik Haverić, Ethnos i demokratija. Slučaj Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2016, ISBN 978-9958-0376-3-4

4. Reforma i rezignacija. In memoriam Zdravko Grebo (1947- 2019), (ur. E. Šarčević), Sanski Most 2022, ISBN 978-9926-8465-3-4

 

Izdanja Fondacije Centar za javno pravo mogu se nabaviti u sarajevskim knjižarama Svjetlost (Maršala Tita 54) i Buybook (Radićeva 4).

Go to top