Ovdje možete preuzeti broj 9 časopisa Sveske za javno pravo

U bilans pokušaja da se poboljša regionalno pravosuđe ulazi i ovaj broj Sveski. Autori iz Srbije analiziraju probleme reforme pravosuđa (Vesna Rakić-Vodinelić), reforme ustavnog sudstva (Vladan Petrov) i reizbora sudija (Savo Manojlović). Bosanskohercegovačka perspektiva se koncentrira na problem nezavisnosti Apelacionog odjeljenja Suda BiH (Maja Kapetanović). Nastavljamo, dakle, sa analizama koje traže formulu dobrog pravosuđa, sa analizama koje otvaraju ključno pitanje ustrojstva treće vlasti: kako uspostaviti pravosuđe koje će odgovoriti potrebi građana na pošteno suđenje?

Ostale analize predstavljaju koliko zanimljive, toliko i akutne probleme javnog prava.

Iz Hrvatske objavljujemo tri analize. Jedna predstavlja novi izvanredni pravni lijek u hrvatskom Zakonu o upravnom sporu, naime, zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude (Ivan Šprajc). Druga na pozadini odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju pojedinih zakonskih odredbi o pravima nacionalnih manjina, doduše, u maglovitom pojmovnom diskursu, raspravlja temeljne javnopravne pojmove i pokazuje relevanciju pojmova građanska država i državni narod za ustavni koncept moderne hrvatske državnosti (Miomir Matulović). Treća analiza donosi prijedloge za poboljšanje pravne regulacije radnih odnosa zaposlenika u hrvatskom javnom sektoru (Alen Rajko).

Iz bosanskohercegovačke perspektive donosimo tri analize problema koji nisu uzajamno povezani. Jednom analizom predstavljamo problem prepoznavanja i razumijevanja akademskih zvanja koja su u BiH stečena prema bolonjskom sistemu (Nejra Orić), drugom otvaramo pandorinu kutiju anonimizacije sudskih odluka u BiH (Sevima Sali-Terzić) i trećom predstavljamo problem moguće diskriminacije u popisnom obrascu koji će se koristiti za popis stanovništva BiH u idućoj godini (Edin Šarčević). Zajednička karakteristika ovih analiza je praktični značaj: one ne rješavaju teorijsko-doktrinalna pitanja pravnog sistema nego nude praktične odgovore na konkretne probleme sa kojima se susreće bosanska jurisdikcija.

Sveske za javno pravo idu dalje, želim vam ugodnu lektiru.

Go to top