Fondacija Centar za javno pravo organizuje naučnu konferenciju

Ustavne promene u Republici Srbiji – proceduralni aspekti

petak, 29. septembar 2017. godine, sa početkom u 10h

Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Povod je Akcioni plan za poglavlje 23 u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji koji predviđa promenu Ustava u sferi pravosuđa do kraja 2017. godine. Trenutne okolnosti dovode u pitanje ostvarenje tog cilja u predviđenom roku. Postsocijalističko iskustvo Republike Srbije ukazuje na izrazitu ustavnu rigidnost koja nije primerena državama u tranziciji. U Srbiji od 1990. godine, izuzev donošenja novog Ustava iz 2006. godine, nije bilo drugih pokušaja ustavne revizije. Zbog toga se pitanje o stvarnim razlozima za odgađanje revizije ustava postavlja najpre u području proceduralnih aspekata. Uz to se otvara niz pitanja koja traže odgovor i planirana konferencija upravo ima za cilj da ih identifikuje, da podstakne diskusiju i da ponudi rešenja o sledećim otvorenim pitanjima:

  • kakve ustavne promene iziskuje Akcioni plan za poglavlje 23?
  • u kojoj meri predviđeni revizioni postupak uravnotežuje zahteve ustavne stabilnosti i ustavne fleksibilnosti sa potrebom da ustavne norme ne predstavljaju prepreku procesu demokratske tranzicije i konsolidacije?
  • da li je ustavotvorac na racionalan način raspodelio ustavnu materiju koja se menja po lakšem, a koja po težem postupku?
  • da li je institucija referenduma racionalan izbor pri konstitucionalizovanju revizione vlasti u tranzicionom društvu?
  • da li bi trebalo pristupiti etapnim, parcijalnim ustavnim promenama ili sprovesti totalnu reviziju Ustava?
  • da li postoji dovoljno jasno profilisan ustavni identitet Srbije, kao inherentno ograničenje revizione vlasti?
  • primeri vršenja revizione vlasti radi ostvarivanja nedemokratskih ciljeva u uporednom ustavnom pravu čine aktuelnim problem zloupotrebe revizione vlasti pa tako i pitanje o mogućim načinima njene kontrole.

U prilogu je program rada, učešće na konferenciji uz prijavu na email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

P r o g r a m

10:00 – 10:20 Pozdravne reči

                        Prof. dr Edin Šarčević, predsednik FCJP

                        Prof. dr Darko Simović, saradnik FCJP za Srbiju

10:20   Prof. dr Vladan Petrov: Ustavotvorne i revizione procedure u postkomunističkoj Srbiji – bilans i pogled unapred

10:40   Prof. dr Tamaš Korhec: Ustavna revizija i manjinska prava - u kojoj meri je reviziona vlast slobodna da menja posebna prava manjina u ustavu Republike Srbije?

11:00   Prof. dr Tijana Šurlan: Revizija Ustava Republike Srbije u svetlosti internacionalizacije ustavnog prava

11: 20 Prof. dr Maja Nastić: Neposredno učešće građana u postupku promene ustava

11:40   Pauza za kafu

12:00   Prof. dr Darko Simović: Ustavna rigidnost i aporije revizione vlasti u Republici Srbiji

12:20   Dr Vladimir Mikić: Osnovna struktura Ustava Republike Srbije i dileme o mogućem ograničenju revizione vlasti

12:40   Savo Manojlović: Neformalne promene Ustava Republike Srbije – između nužnosti, evolucije i zloupotrebe

13:00   Dr Petar Šturanović: Ustavne promjene u Crnoj Gori u kontekstu nastupajuće revizije Ustava Republike Srbije

13:20   Miloš Stanić: Učestalost, razlozi i izazovi ustavnih izmena na području bivše Jugoslavije-korisna iskustva za Republiku Srbiju

13:40   Pauza

13:45   Diskusija i zaključci

14:30   Zakuska

Radovi za konferenciju se mogu preuzeti na ovom linku.

Go to top